ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

การเลี้ยงปลาในกระชัง กับการบริหารจัดการน้ำ ในแม่น้ำน่าน

with one comment


ด้วยในระยะ  ๒ – ๓ ปี ที่ผ่านมา การเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำน่าน มีการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขาดการควบคุมช่วงเวลาและบริเวณที่จะเลี้ยงปลา (มีการเลี้ยงบริเวณน้ำตื้น) ทำให้เป็นปัญหา/อุปสรรค ในการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด เพราะต้องให้เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ N๒B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้ได้อย่างน้อยวันละ ๗ ล้าน ลบ.ม. ด้วยอัตราการไหลเฉลี่ยคงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นการช่วยเหลือปลาในกระชังในแม่น้ำน่าน บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนประมาณ ๔,๙๐๐ กระชัง นอกจากนี้ยังต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนนเรศวรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ ๘.๖๔ ล้าน ลบ.ม./วัน (ซึ่งในบางระยะเวลาพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างไม่ต้องการให้ เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำเพิ่ม เนื่องจากปัญหาอุทกภัยยังไม่คลี่คลาย) เพื่อไม่ให้กระชังปลาที่บ้านท่าตะเคียน  ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน ๕๐ กระชัง และในเขตบางกระทุ่ม อีกประมาณ ๓,๕๐๐ กระชัง ได้รับผลกระทบ

ข้อจำกัดสำหรับการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำน่าน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก คือจะต้องควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร ให้มีระดับน้ำไม่ต่ำกว่า +๔๗.๘๐ ม.(รทก.) ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานประมาณ ๖๕๗,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากว่าในช่วงที่เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำในปริมาณที่น้อย และเขื่อนนเรศวรจำเป็นต้องระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที ในการช่วยเหลือกระชังปลาดังกล่าว จะมีผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวรลดต่ำกว่า +๔๗.๘๐ ม. (รทก.) จึงทำให้เกิดปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการน้ำได้

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว จึงควรกำหนดเกณฑ์การเลี้ยงปลาในกระชัง ดังนี้

๑. กำหนดให้เลี้ยงปลา บริเวณน้ำลึก มิให้เลี้ยงบริเวณน้ำตื้น

๒. จำกัดจำนวนกระชังปลา และจะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. กำหนดฤดูการเลี้ยงปลาที่เหมาะสม คือ ช่วงที่มีการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม โดยไม่ควรเลี้ยงในช่วงเดือน กันยายน ถึง เดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่เขื่อนทำการกักเก็บน้ำและหลีกเลี่ยงการระบายน้ำเพราะ อาจเป็นการเพิ่มผลกระทบกับปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้

ImageImageImage

ImageImage

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

  1. ได้ความรู้มากเลยครับ..ขอบคุณครับ

    ธนสมบัติ สงวนรัตนเกษ สนง.ปภ.อต.

    ตุลาคม 6, 2012 at 07:19


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: