ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

Archive for ธันวาคม 2011

การบริหารจัดการน้ำหลาก ในเขต สชป.3 ปี 2554 – ตอนที่ 5

leave a comment »

เดือน สิงหาคม  2554

ครั้งที่ 1    ช่วงวันที่ 30 ก.ค. ถึง 8 ส.ค. 54

  

สาเหตุ : พายุโซนร้อน “นกเตน” (NOCK-TEN) ในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวัน ที่ 30 ก.ค. และเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวพร้อมกับอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 31 ก.ค. ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่านในวันเดียวกัน จากนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและปกคลุมภาคเหนือของประเทศ ไทยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่อนสอนในเวลาต่อมา ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากมีปริมาณฝนตกทั่วพื้นที่ทุกลุ่มน้ำเป็นบริเวณกว้าง ทั้งด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ทำให้สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่ง ในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองพิษณุโลก ในแม่น้ำน่านมีระดับน้ำวิกฤติอยู่ที่ +44.50 ม.รทก. (1,327 ลบ.ม./วินาที) โดยจะทำให้น้ำไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำและล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำบางพื้นที่ จึงต้องหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวให้น้อย ที่สุด

ปัญหา ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นแก้มลิงธรรมชาติ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่แล้ว จึงสามารถใช้พื้นที่เก็บน้ำได้อีกบางส่วนเท่านั้น

และมีพื้นที่น้ำท่วมในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3 ดังนี้

จ.อุตรดิตถ์ ที่ อ.พิชัย ประมาณ 5,000 ไร่

จ.พิษณุโลก ในลุ่มน้ำยม ที่ อ.พรหมพิราม ประมาณ 28,900 ไร่ อ.บางระกำ ประมาณ 13,000 ไร่ และที่ อ.เมือง ประมาณ 20,000 ไร่ รวมพื้นที่น้ำท่วมทั้งสิ้นประมาณ 61,900 ไร่

จ.พิจิตร อ.สามง่าม 35,000 ไร่ อ.โพธิ์ประทับช้าง 5,000 ไร่ อ.บึงนาราง 2,700 ไร่ อ.โพทะเล 5,000 ไร่ อ.เมือง 11,500 ไร่ อ.ตะพานหิน 9,300 ไร่ อ.บางมูลนาก 12,500 ไร่ รวมทั้งสิ้น 81,500 ไร่

จ.นครสวรรค์ อ.เมือง 7,000 ไร่ อ.ชุมแสง 8,500 ไร่ รวมทั้งสิ้น 15,500 ไร่

ประกอบ กับเขื่อนสิริกิติ์ จำเป็นต้องทำการบริหารน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมาก โดยการเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณวันละ 12 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม. มีผลให้เกิดน้ำเท้อไหลย้อนผ่านคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย ลงสู่คลองน้ำไหลซึ่งเชื่อมกับแม่น้ำยมสายเก่า น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ประมาณ 5,000 ไร่ นอกจากนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวยังไหลเข้าสู่ เขต อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สบทบกับปริมาณน้ำของแม่น้ำยมที่ล้นตลิ่งมาจาก จ.สุโขทัย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วประมาณ 25,000 ไร่ พื้นที่น้ำท่วมจึงขยายเพิ่มเป็น 70,000 ไร่ ปริมาณน้ำยังไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.พรหมพิราม ประมาณ 43,000 ไร่ และระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยต่ำกว่าคันกั้นน้ำเขตโครงการฯพลายชุมพล 5-10 ซม. ตลอดแนว สชป.3 ได้ดำเนินการป้องกันจุดที่คันกั้นน้ำมีระดับต่ำ โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้น้ำไหลข้ามคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ในเขตโครงการฯ พลายชุมพลได้

การบริหารจัดการน้ำ :

1. สชป.3 และ 4 ได้ประชุม/หารือ ร่วมกันในวันที่ 1 ส.ค.54 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมและน่าน

2. แม่น้ำน่าน มีการบริการจัดการน้ำดังนี้

– เขื่อนนเรศวรเริ่มลดระดับเหนือเขื่อน 1 ส.ค.2554 เวลา 13.00 น. 10 เซนติเมตร/ชั่วโมง จนกว่าจะมีอัตราการระบายน้ำ ประมาณ 1,100-1,200 ลบ.ม./วินาที ที่เหลือจะทำการกักเก็บไว้เหนือเขื่อน (เพื่อพร่องน้ำเตรียมรับมวลน้ำที่จะเข้ามา)

– ลดการระบายน้ำจากเขื่อนแควน้อย ลงจาก 80 ลบ.ม./วินาที เหลือ 10 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 1 ส.ค.

แม่น้ำยม มีการบริการจัดการน้ำดังนี้

– ระบายน้ำผ่านหาดสะพานจันทร์ 1,400 – 250 = 1,150 ลบ.ม./วินาที

– ระบายน้ำเข้าคลองหกบาท 250 ลบ.ม./วินาที

– ระบายน้ำผ่านคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย 100 ลบ.ม./วินาที

– ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายเก่า 150 ลบ.ม./วินาที

– คลองระบายน้ำ DR 15.8, และ DR 2.8 ยกบานลอย

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งให้กรมฯ ทราบในการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

4. มีการประยุกต์ใช้สื่อ Internet เช่น สังคมออนไลน์ ต่างๆ (Facebook ,Twitter) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/เสนอแนวคิด/เตือนภัย/เสริมสร้างความเข้า ใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานการณ์น้ำด้วย Smartphone ในการส่งรายงาน,รูปภาพพร้อมพิกัด โดยตรงกับผู้บริหารของกรมฯ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ต่างๆ ทันต่อเหตุการณ์

จากการดำเนินการดังกล่าว สามารถทำให้เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกรอดพ้นจากภาวะวิกฤติน้ำท่วมในครั้งนี้ได้

โฆษณา

Written by irrigation3

ธันวาคม 7, 2011 at 11:44