ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

การบริหารจัดการน้ำหลาก ในเขต สชป.3 ปี 2554 – ตอนที่ 4

leave a comment »


เดือน กรกฎาคม  2554

สาเหตุ : เกิดร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศ มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนจังหวัดพะเยา ลำปาง แพร่ และจ.สุโขทัย ทำให้แม่น้ำยมมีระดับและปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ณ สถานีวัดน้ำ Y.1C (บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่) วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 07.00 น. วัดได้ 6.81 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 731.50 ลบ.ม./วินาที

ดัง นั้น โครงการฯ สุโขทัย จึงขอผันน้ำเข้าคลองหกบาท ประมาณ 150 ลบ.ม./วินาที ลงสู่คลอง ยม-น่าน ประมาณ 80 ลบ.ม./วินาที และคลองแม่น้ำยมสายเก่า ประมาณ 70 ลบ.ม./วินาที โดยเริ่มการระบาย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ปัญหา/อุปสรรค : ในแม่น้ำยมสายเก่ายังมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำและ ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำน่านมีปริมาณมาก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูง เป็นอุปสรรคในการผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน

ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เวลา 06.19 น.  

การบริหารจัดการน้ำ :

1. เพิ่มระดับกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนนเรศวรจาก +47.50 ม. (รทก.) เป็น +47.80 ม.(รทก.) เพื่อลดศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำสาขาเป็นการชะลอน้ำจากพื้นที่ตอนบนของ เขื่อนนเรศวร

2. ลดการระบายน้ำจากเขื่อนแควน้อย จากวันละ 8.64 ล้าน ลบ.ม. (100 ลบ.ม./วินาที) เหลือวันละ 4.3 ล้าน ลบ.ม. (50 ลบ.ม./วินาที)

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

เขื่อนสิริกิติ์ได้ดำเนินการระบายน้ำตามแผนฯ ไม่ได้ปรับลดการระบายน้ำแต่อย่างใด

สภาพน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ : ณ วันที่ 20 ก.ค.54 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 8,553 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 52.40% ของปริมาณน้ำใช้การทั้งหมด)

 ณ วันที่ 20 ก.ค.54 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำเพียง 40.48% ใช้การได้ 37.62%

โฆษณา

Written by irrigation3

พฤศจิกายน 28, 2011 ที่ 10:13

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: