ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

การบริหารจัดการน้ำหลาก ในเขต สชป.3 ปี 2554 – ตอนที่ 2

leave a comment »


2.สถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ในเขต สชป.3 ช่วงเดือน พ.ค. 54 ถึง เดือน ส.ค.54

เดือน พฤษภาคม 2554

สาเหตุ : มีความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน ในเขต จ.พะเยา แพร่ และสุโขทัย อย่างต่อเนื่องหลายวัน สถานีวัดน้ำฝน Y.20 วัดได้ 46 ม.ม. (วันที่ 9 พ.ค.54) , 69 ม.ม. (วันที่ 10 พ.ค.54) ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ Y.20 บ้านห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ประมาณ  712 ลบ.ม./วินาที และปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่าน สถานีวัดน้ำ Y.14 อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในวันที่  13 พฤษภาคม 2554 ประมาณ 650 ลบ.ม./วินาที  ดังนั้น โครงการชลประทานสุโขทัย จึงได้ผันน้ำผ่านคลองหกบาทลงสู่แม่น้ำยมสายเก่าประมาณ 100 ลบ.ม./วินาที (เพื่อบรรเทาความเสียหายเขตชุมชน อ.เมืองสุโขทัย) ทำให้เกิดผลกระทบบริเวณ  ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก และ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ถูกน้ำท่วมประมาณ 1,000 ไร่

 

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้ง และต้นฤดูฝน ซึ่งเกษตรกรมีการสร้างทำนบดินชั่วคราวปิดกั้นในแม่น้ำยมและแม่น้ำยมสายเก่า เป็นช่วงๆ ตลอดทั้งลำน้ำไว้ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร เมื่อมีน้ำหลากจึงกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ

 

การบริหารจัดการน้ำ : สชป.3 ได้เฝ้าติดตามสภาพอากาศ และน้ำท่าในลุ่มน้ำที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เมื่อเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณภาคเหนือ และทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน สชป.3 ได้ดำเนินการพร่องน้ำในพื้นที่โครงข่ายน้ำในเขต อ.พรหมพิราม และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยการผันน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านผ่านคลองระบาย DR.15.8 และ DR.2.8 ประมาณวันละ 9 – 10 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ (ทำนบดิน) ในแม่น้ำยมสายเก่า ทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำลดลง จึงต้องมีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการรื้อถอนทำนบดินดังกล่าว เหตุการณ์ครั้งนี้มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างเล็ก น้อย


สภาพน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ : ณ วันที่ 17 พ.ค.54 เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,700 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 28.80% ของปริมาณน้ำใช้การทั้งหมด)

Advertisements

Written by irrigation3

พฤศจิกายน 15, 2011 ที่ 11:13

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: