ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อน

leave a comment »


1)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนของ ซัฟเฟอร์ – ซิมป์สัน (Saffir – Simpson Scale) พยากรณ์โดยศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่น (Joint Typhoon Warning Center หรือ JTWC)ของสหรัฐ ฯ ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากเฮอร์ริเคน และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 1 นาที(1-Minute Mean)
ระดับของซัฟเฟอร์-ซิมพ์สัน ——————— ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง

Tropical Depression (TD); พายุดีเปรสชัน —– 25 – 33 นอต หรือ 46-61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Tropical Storm (TS); พายุโซนร้อน ———— 34-63 นอต หรือ 63-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Typhoon (Category 1); ไต้ฝุ่นระดับ 1 ———- 64-83 หรือ 119-154 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Typhoon (Category 2); ไต้ฝุ่นระดับ 2 ———- 84-96 นอต หรือ 156-178 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Typhoon (Category 3); ไต้ฝุ่นระดับ 3 ———- 97-113 นอต หรือ 180-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Typhoon (Category 4); ไต้ฝุ่นระดับ 4 ———- 114-135 นอต หรือ 211-250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Super Typhoon (Category 5); ซูเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ 5 ———- 135 นอต หรือ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป

2)ระดับมาตรวัดพายุหมุนเขตร้อนประเทศไทยใช้ตามมาตรฐานสากล (INTERNATIONAL STANDARD)ตามข้อกำหนดจากต่างประเทศบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น และส่วนใหญ่ยอมรับใช้กัน / ค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่รอบศูนย์กลางพายุ 10 นาที (10-Minute Mean)
ระดับ ——————————– ความเร็วลมสูงสุดที่รอบศูนย์กลาง

Tropical Depression (TD) ——— >33 นอต หรือ >62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Tropical Storm (TS) ————— 34 – 47 นอต หรือ 63 – 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Severe Tropical Storm (STS) —– 48 – 63 นอต หรือ 89 – 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Typhoon (TY) ———————- <64 นอต ขึ้นไป หรือ <119 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

โฆษณา

Written by irrigation3

ตุลาคม 27, 2009 ที่ 10:27

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: