ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

สถิตพายุเข้าเคลื่อนสูประเทศไทย คาบ 58 ป ( พ.ศ.2494-2551)

leave a comment »


พ.ศ.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

2494

1

1

2

2495

1

1

4

6

2496

1

1

2497

1

1

2498

1

1

2499

1

1

2500

1

1

2501

1

1

1

1

4

2502

1

1

2

2503

1

1

1

3

2504

1

2

1

2

6

2505

1

1

1

1

4

2506

1

2

1

1

5

2507

2

4

2

1

9

2508

2

6

1

9

2509

1

2

2

1

6

2510

1

3

1

5

2511

2

1

1

4

2512

1

1

2

1

1

6

2513

1

2

2

2

7

2514

2

1

1

4

2515

1

2

1

1

5

2516

1

1

1

1

2

6

2517

1

1

1

1

4

2518

1

2

3

2519

0

2520

1

1

2

2521

1

1

2

1

5

2522

1

1

2

2523

1

2

1

4

2524

1

1

2525

1

1

2

2526

1

3

1

5

2527

1

1

1

3

2528

1

2

3

2529

1

1

2

2530

1

1

2531

1

1

2532

1

2

1

4

2533

1

2

3

2534

1

1

2

2535

1

2

1

4

2536

1

1

1

1

4

2537

1

1

2

2538

1

1

2539

1

1

2

4

2540

1

1

2

2541

1

1

2

2542

1

1

2

2543

1

1

1

3

2544

1

1

2545

0

2546

1

1

2

2547

1

1

2

2548

3

3

2549

1

1

2

2550

1

1

1

3

2551

1

1

รวม

1

7

7

12

20

46

51

30

9

183

เฉลี่ย

0.02

0.12

0.12

0.21

0.34

0.79

0.88

0.52

0.16

3.14

รอยละ

0.5

3.8

3.8

6.6

10.9

25.1

27.9

16.4

4.9

100

ขอบคุณ กลุ่มภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

Advertisements

Written by irrigation3

กันยายน 11, 2009 ที่ 12:36

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: