ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

อาการพิษภัยจากไฮเทค

leave a comment »


ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่ศตวรรษใหม่มา 2-3 ปี ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ยุคสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร ยุคแห่งการค้นพบแบบก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์ทางวัตถุ เช่น รหัสพันธุกรรมของมนุษย์ (genom), พืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs), โคลนนิ่ง ฯลฯ อุปกรณ์ไฮเทคที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเกือบเป็นปัจจัยที่ 5 ที่แล้ว เช่นโทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต ฯลฯทำให้คนในยุคปัจจุบันเกิดความเคยชินคุ้นเคยกับการเสพสุขที่สะดวกรวดเร็ว ขยายศักยภาพอย่างไรขีดจำกัด ในขณะเดียวกันสรรพสิ่งเหมือนเหรียญตราย่อมมี 2 ด้าน ทั้งด้านที่ดีและไม่ดี ผู้เขียนได้ลองประมวลกลุ่มอาการพิษภัยจากไฮเทคได้ 7 อาการดังนี้คือ

1. กลุ่มอาการหลงใหลได้ปลื้ม มีความอยากความต้องการไม่รู้จักกับอุปกรณ์ไฮเทค ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียแลกมา หมกมุ่นแสวงหาเหมือนเป็นของเล่นชอบทันยุคทันสมัย ออพชั่นมากมายกลัวการตกรุ่นเป็นเครื่องมือบอกฐานะและรสนิยม พ่อแม่หลายคู่ต้องยอมกัดฟันนำเงินออมอันน้อยนิดหรือต้องกู้ยืมซื้ออุปกรณ์ให้ลูกแล้วพบภายหลังว่า ลูกไม่หลับไม่นอน โทรศัพท์พูดคุย เล่นเกมส์ติดต่อเพื่อนชายทางอินเตอร์เน็ตจนเสียการเรียนเสียตัว

2. กลุ่มอาการกลัวและหวาดหวั่นหลายคนกลัวการปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ ต้องฝืนใจเรียนรู้กลัวตกงาน ไม่ก้าวหน้า หรือตกยุคบ้างก็ไม่แน่ใจไมมั่นใจในเทคโนโลยี เช่น กลัวบริโภคสาร GMOs, ปัญหาทางจริยธรรมหรือความปลอดภัยในการโคลนนิ่งเป็นต้น

3. กลุ่มการพฤติกรรมรุนแรงและอาชญากรรม ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นความรู้มีสาระและสื่อกระตุ้นกิเลสตัณหาจากทั่วโลกส่งผ่านมาถึงบ้านทั้งเสียงและภาพ ไม่มีการเซ็นเซอร์คัดสรร ผู้คนจะสัมผัสความรุนแรงการกระตุ้นทางเพศ ความอยากได้มีจนชินชาเป็นเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องยับยั้งชั่งใจการเลียนแบบจากเกมส์คอมพิวเตอร์ที่มีแต่ความรุนแรง เมื่อทำกับชีวิตจริงย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนอุปกรณ์ไฮเทคมีราคาแพง เกิดความอยากได้อยากมี ก่อให้เกิดอาชญากรรม ลักทรัพย์ทำร้ายเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์

4. กลุ่มอาการสับสนงุนงง แยกแยะไม่ออกระหว่างจริงหรือหลอก เทคโนโลยีทำให้สิ่งที่ได้ยินสัมผัสเลียนแบบได้สมจริง มีมิติล้ำลึกยากแท้หยั่งถึงเรียกเป็น cyber หรือ matrix ทำให้เด็ก ๆ หรือเยาวชนที่อ่อนประสบการณ์ตามความเป็นจริง เกิดความคิดความอยากทดลองทำตามโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพ้อฝันจินตนาการสุด ๆ แล้วต้องผิดหวัง ทำไม่ได้

5. กลุ่มอาการใจร้อนไม่อดทนรอคอยอุปกรณ์ไฮเทคทำให้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เคยชินกับความรวดเร็วทันใจ คิดอะไรจะพูดอะไรมีสาระหรือไม่มีสาระก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือติดต่อไป, ส่งอีเมลไป อยากได้ข้อมูลอะไรก็เปิดอินเตอร์เน็ตดู อยากซื้อขอจองตั๋วหนังก็ผ่านอุปกรณ์ไฮเทคได้ทันทีไม่ชักช้า ผลคือทำเร็ว ทำมากปัญหาติดตามมาก็มากมาย ชักช้าไม่ได้จะหงุดหงิดโมโหง่ายไม่ชอบการรอคอย ไม่มีกาลเทศะ

6. กลุ่มอาการแยกตัวไม่พบปะผู้คนคลุกอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ใช้แต่โทรศัพท์ไม่ออกไปหาใคร ทำให้ขาดทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ ไม่สมารถรับรู้หรือไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น พูดจาห้วน ๆ พูดจาฟังยากขาดทักษะทางภาษา ขาดมรรยาทและระเบียบวินัย

7. กลุ่มอาการเพ้อฝันตามกระแส มีความปรารถนาอยากได้จินตนาการสุด ๆ จากโลกทางวัตถุ โลกทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงที่จะบันดาลความสุขสุดยอดแห่งจิตวิญญาณ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจชั่วนิรันดร์ แสวงหา know how ที่เป็น package เคล็ดลับคัมภีร์ สารหรือสิ่งสำเร็จรูปที่บริโภคอย่างง่าย ๆ ไม่ต้องพยายามหรือทำเองส่งผลเร็วทันใจ จึงเกิดธุรกิจทุนนิยมหลอกลวงเสียทั้งเงินเสียนิสัยเป็นตัวอย่างมากมาย

การป้องกันและบำบัด

พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก สอนให้ลูกรู้จักคิดเป็น ทำเป็น แยกแยะเลือกให้ด้านที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัย ไม่ตามกระแสจนเกินไปพ่อแม่สนใจติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดการปัญหาก่อนบานปลาย จงมีสติ คิดด้วยปัญญาอย่างศาสนาพุทธ ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตมนุษย์และสังคมอยู่รอดปลอดภัย กินอิ่มหลับสบาย มีความสุขสงบทางจิตใจให้รับไว้ ในทางตรงกันข้าม หากเป็นสิ่งที่กระตุ้นกิเลส ตัณหาเกินตัวเกิดความพอดีย่อมนำความทุกข์มาใส่ตัวทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว นำมาซึ่งโรคพิษภัยจากไฮเทคนั่นเอง

ขอบคุณ http://www.plawan.com

Advertisements

Written by irrigation3

กรกฎาคม 1, 2009 ที่ 09:45

เขียนใน สุขภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: