ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

สภาพภูมิประเทศและระบบลำน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

leave a comment »


               สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำน่าน มีรูปร่างคล้ายขนนก คือ แคบและเรียวยาว มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง อันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง  ความสูงในพื้นที่ริมแม่น้ำอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 220  ม.รทก. ความลาดชันประมาณ 1:480 ในเขตอำเภอทุ่งช้างและอำเภอเชียงกลาง จากนั้นแม่น้ำน่านไหลลงสู่ที่ราบและหุบเขาในเขตอำเภอเมือง อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน โดยมีลำน้ำสาขาหลายสายไหลมาบรรจบ เช่น น้ำว้า น้ำยาว น้ำแหง ฯลฯ พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบสูงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 180-220  ม.รทก. มีความลาดชันประมาณ 1:3,500 จากนั้นแม่น้ำน่าน จะไหลผ่านเขตอำเภอเวียงสา  ผ่านหุบเขาลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ โดยมีความลาดชันมากขึ้นเป็น 1:5,300 ก่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนล่าง มีลักษณะเป็นภูเขาสูงในฝั่งตะวันออกและลาดเทลงสู่ตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ ตั้งแต่ใต้เขื่อนทดน้ำนเรศวร ลงไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์มีระดับเฉลี่ยประมาณ 27 ม.รทก. โดยมีความลาดชันลำน้ำลดลงเหลือประมาณ  1:13,600

                 ลำน้ำสาขาที่สำคัญประกอบด้วย น้ำว้า มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  น้ำปาด ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาสายใหญ่ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางเช่นกัน ไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้าย ที่จังหวัดอุตรดิตถ์   แม่น้ำแควน้อย ลำน้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุด ไหลมาบรรจบที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  และแม่น้ำวังทอง ไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิจิตร  

  ขนาดพื้นที่รับน้ำของแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำน่าน 

รหัสลุ่มน้ำย่อย

ชื่อลุ่มน้ำย่อย

พื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)

09.02

แม่น้ำน่านตอนบน

2,265

09.03

ห้วยน้ำยาว (1)

863

09.04

แม่น้ำน่านส่วนที่ 2

1,501

09.05

น้ำยาว (2)

600

09.06

น้ำสมุน

620

09.07

แม่น้ำน่านส่วนที่ 3

3,364

09.08

น้ำสา

753

09.09

น้ำว้า

2,233

09.10

น้ำแหง

1,034

09.11

แม่น้ำน่านส่วนที่ 4

2,613

09.12

น้ำปาด

2,505

09.13

คลองตรอน

1,270

09.14

แม่น้ำแควน้อย

4,490

09.15

น้ำภาค

987

09.16

แม่น้ำวังทอง

2,005

09.17

แม่น้ำน่านตอนล่าง

7,228

ที่มา : กรมชลประทาน (2546)

โฆษณา

Written by irrigation3

มิถุนายน 1, 2009 ที่ 10:41

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: