ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ

leave a comment »


ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำ ช่วงพิสัยปริมาณฝน ปริมาณฝนเฉลี่ย ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำท่า
(ตร.กม.) (พันไร่) รายปีเฉลี่ย(มม.) (มม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.)
ภาคเหนือ
1 สาละวิน 17,918 11,199 900-3,100 1,354 24,257 8,376
3 กก 7,895 4,934 1,100-2,200 1,478 11,668 4,177
6 ปิง 33,896 21,185 900-1,900 1,125 38,118 8,725
7 วัง 10,792 6,745 900-1,400 1,099 11,856 1,617
8 ยม 23,616 14,760 1,000-1,600 1,159 27,375 3,657
9 น่าน 34,331 21,457 1,000-1,800 1,273 43,693 12,015
รวมภาค 128,448 80,280 900-3,100 1,248 156,969 38,567
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 โขง 57,424 35,890 900-2,900 1,548 88,904 30,769
4 ชี 49,477 30,923 900-1,700 1,174 58,083 11,244
5 มูล 69,701 43,563 800-2,500 1,266 88,250 19,500
รวมภาค 176,602 110,376 800-2,900 1,329 235,237 61,513
ภาคกลาง
10 เจ้าพระยา 20,126 12,579 800-1,600 1,084 21,813 1,732
11 สะแกกรัง 5,191 3,244 1,000-1,500 1,234 6,405 1,125
12 ป่าสัก 16,291 10,182 900-1,800 1,213 19,764 2,897
13 ท่าจีน 13,681 8,551 800-1,500 1,041 14,239 1,364
14 แม่กลอง 30,837 19,273 900-2,200 1,334 41,131 15,129
19 เพชรบุรี 5,603 3,502 900-1,400 1,064 5,961 1,385
20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก 6,744 4,215 800-1,600 1,048 7,065 1,343
รวมภาค 98,473 61,546 800-2,200 1,145 116,377 24,976
ภาคตะวันออก
15 ปราจีนบุรี 10,480 6,550 1,100-2,600 1,584 16,603 5,164
16 บางปะกง 7,978 4,986 1,100-2,600 1,346 10,738 3,344
17 โตนเลสาบ 4,151 2,594 800-3,000 1,516 6,293 2,394
18 ชายฝั่งทะเลตะวันออก 13,829 8,643 1,100-4,400 2,151 29,746 12,980
รวมภาค 36,438 22,774 800-4,400 1,649 63,380 23,882
ภาคใต้
21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 26,352 16,470 1,400-3,800 2,052 54,081 22,261
22 ตาปี 12,224 7,640 1,400-3,900 2,061 25,195 10,530
23 ทะเลสาบสงขลา 8,495 5,309 1,500-2,900 1,992 16,923 6,628
24 ปัตตานี 3,857 2,411 1,600-2,500 1,939 7,478 2,670
25 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 20,473 12,796 1,600-4,400 2,559 52,388 22,397
รวมภาค 71,401 44,626 1,400-4,400 2,121 156,065 64,486
รวมทั้งประเทศ 511,362 319,601 800-4,400 1,468 728,028 213,424

: กรมชลประทาน (2546)

โฆษณา

Written by irrigation3

เมษายน 30, 2009 ที่ 09:57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: