ร้อยเรื่องราว…น้ำ

ความรู้การบริหารจัดการน้ำ-สำนักชลประทานที่3

ประเภทของอาคารชลประทาน

with one comment


1 ฝาย  หมายถึง  อาคารทดน้ำประเภทหนึ่ง สร้างขึ้นทางต้นน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ทำหน้าที่ทดน้ำ ที่ไหลมาตามลำน้ำ ให้มีระดับสูง จนสามารถไหลเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการ และจะต้องมีความยาวมากพอที่จะให้น้ำที่ไหลมาในฤดูฝนผ่านฝายไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมตลิ่งสองฝั่งลำน้ำด้านเหนือฝายมากเกินไป

2 เขื่อนทดน้ำ  หมายถึง  เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อทดน้ำที่ไหลมาในลำน้ำ   ให้มีระดับสูงจนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ำไ ไปให้พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง  ทำให้มีน้ำช่วยเสริมพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งหรือเมื่อฝนทิ้งช่วง เช่น เขื่อนเจ้าพระยา  เขื่อนบางประกง เป็นต้น

3 เขื่อนเก็บกักน้ำ  หมายถึง  เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติ ระหว่างหุบเขาหรือ เนินสูง     เพื่อเก็บกักน้ำที่ไหลมามากในฤดูฝนไว้ทางด้านเหนือเขื่อน ซึ่งเรียกแหล่งเก็บน้ำเหนือเขื่อนนี้ว่า อ่างเก็บน้ำ  น้ำที่เก็บไว้นี้สามารถนำออกมาทางอาคารที่ตัวเขื่อนได้ทุกเวลาที่ต้องการ  โดยอาจระบายลงไปตามลำน้ำให้กับเขื่อนทดน้ำ หรืออาจส่งเข้าคลองส่งน้ำให้กับพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก         เพื่อการอุปโภคบริโภค  เพื่อผลิตไฟฟ้า  ตลอดจนส่งไปใช้ในด้านอื่นๆ  เช่น เขื่อนภูมิพล   เขื่อนสิริกิติ์  เป็นต้น

โฆษณา

Written by irrigation3

กุมภาพันธ์ 17, 2009 ที่ 10:00

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

  1. ดีครับ แวะมาทักทาย

    sakol

    มีนาคม 23, 2009 at 15:22


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: